طراحی سایت و فروش

افزایش فروش در شرایط نامطلوب اقتصادی

افزایش فروش در شرایط نامطلوب اقتصادی

شاید فروش کسب و کار شما تحت تاثیر شرایط نامطلوب اقتصادی این روز های کشور عزیزمان ایران افت کرده و به طبع آن درآمد کسب و کارتان هم کاهش پیدا کرده است. اما هزینه ها ثابت نمانده است و با افزایش هزینه های نگه داری و مدیریت کسب و کار نظیر هزینه اجاره مکان فیزیکی، […]

خواندن ادامه مطلب