طراحی سایت با سبک باز

طراحی سایت با سبک باز در سال 2019

طراحی سایت با سبک باز در سال 2019

تا همین اواخر، دنیای طراحی تحت سلطه طراحی های بسته ، متقارن، متوازن و ساکن قرار گرفته بود. با آمدن سال 2016 و 2017 ، تعداد زیادی از وبسایتها از این سبک فاصله گرفتند. طراحی های سایت با سبک باز حاوی عناصری معلق،و محرک که با سرعت و آزادانه به جایی خارج از صفحه نمایش […]

خواندن ادامه مطلب