سیستم مدیریت محتوا

استفاده از سیستم مدیریت محتوای ایرانی: خوب یا بد؟!

استفاده از سیستم مدیریت محتوای ایرانی: خوب یا بد؟!

سیستم های مدیریت محتوا یا همان سیستم های مدیریت سایت و انجام ویرایش ها اهمیت به شدت زیادی دارند به این دلیل که اگر یک سایت از سیستم ضعیف، غیرکاربری، بسیاری پیچیده یا بسیار ساده استفاده کند مطمئناً بخشی از سرمایه گذاری خود بر روی سایت را در همان ابتدا از بین برده است. پیچیدگی […]

خواندن ادامه مطلب