تبدیل کد اسکی به هگز

راهکار تبدیل کد اسکی به هگز

راهکار تبدیل کد اسکی به هگز

سیستم های کامپیوتری برای نمایش سمبل ها و علامات به هر کدام از آنها یک عدد اختصاص می دهند و با اینکار یک استاندارد برای خودشان ایجاد می کنند که علامات و سمبل ها را بتوانند نمایش دهند. Unicode و ASCII هر دو از استانداردهایی هستند که برای Encoding متن ها استفاده می شوند. دو […]

خواندن ادامه مطلب